BẠN CÓ THỂ KIẾM TIỀN TỪ

- Đăng trên TikTok
- Xem trình chiếu vui nhộn
- Chơi trò chơi
- Cài đặt ứng dụng
- Hoàn thành Captchas
- Đăng trên Instagram
- Trả lời khảo sát

Bạn chưa có tài khoản ?
Đăng ký bên dưới!

Nhấp vào nút phát bên dưới để xem video:

Chính Sách Bảo Mật

Trang web này được sở hữu và quản lý bởi Australian Clearing Pty Ltd. Để liên hệ với chúng tôi qua email, bạn có thể gửi email tới support@TimeBucks.com
Chính sách bảo mật này đưa ra cách TimeBucks.com sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà TimeBucks.com sử dụng khi bạn sử dụng trang web này.
TimeBucks.com cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Bằng cách sử dụng TimeBucks.com, bạn biểu thị sự đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi như đã nêu ở trên. Lưu ý rằng chính sách này có thể được sửa đổi định kỳ mà không cần thông báo trước. Vui lòng đọc lại chính sách này trước khi gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu bạn lo ngại về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013.
Xem chi tiết:
  1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và kiếm tiền cùng với timebucks
  2. Hướng dẫn rút tiền từ timebuck về thẻ ATM ngân hàng của bạn.
  3. Hướng dẫn kiếm tiền triệu với tik tok timebucks.

Chúng tôi là ai

chính sách bảo mật TIMEBUCKS ('chúng tôi' hoặc 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi') thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo thông báo bảo mật này và tuân thủ Quy định và luật bảo vệ dữ liệu có liên quan. Thông báo này cung cấp cho bạn thông tin cần thiết liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi và giải thích cách thức, lý do và thời điểm chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

TIMEBUCKS xử lý thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, theo luật định và hợp đồng của chúng tôi và để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân không cần thiết nào từ bạn và không xử lý thông tin của bạn theo bất kỳ cách nào, ngoài các quy định trong thông báo này.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được là: -

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách dưới đây:

(ví dụ: biểu mẫu trực tuyến, đơn đặt hàng trang web, câu hỏi khảo sát, ip ứng dụng, tải xuống hoặc bất kỳ tác vụ nào trên trang web của chúng tôi yêu cầu bạn gửi dữ liệu.
Máy chủ web của chúng tôi cũng ghi lại địa chỉ IP từ tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP là số được gán tự động cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng Internet. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của mình, để quản trị trang web của chúng tôi, phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi nhằm mục đích liên tục cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp nội dung tùy chỉnh được cá nhân hóa. Địa chỉ IP không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân và bộ sưu tập của họ là quy trình chuẩn trong hầu hết các môi trường máy chủ web.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

TIMEBUCKS rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không bao giờ tiết lộ, chia sẻ hoặc bán dữ liệu của bạn mà không có sự đồng ý của bạn; trừ khi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu của bạn miễn là cần thiết và cho (các) mục đích được chỉ định trong thông báo này. Trường hợp bạn đồng ý với chúng tôi cung cấp cho bạn các khuyến mại và tiếp thị, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.  Mục đích và lý do xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được trình bày chi tiết dưới đây: -

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì các lý do sau: Lưu trữ hồ sơ nội bộ.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.
Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị khi sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.
Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn cho mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi và thông báo cho người tiêu dùng về các cập nhật của trang web của chúng tôi. Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào mà TIMEBUCKS xử lý về bạn và yêu cầu thông tin về: Nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác nào về bạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa và / hoặc hoàn thành thông tin và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó nhanh nhất có thể; trừ khi có một lý do hợp lệ cho việc không làm như vậy, tại thời điểm đó bạn sẽ được thông báo.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc hạn chế xử lý ( nếu có) theo luật bảo vệ dữ liệu; cũng như phản đối bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào từ chúng tôi. Nếu có thể, bạn có quyền chuyển đổi dữ liệu thông tin của mình và quyền được thông báo về mọi quyết định tự động mà chúng tôi có thể sử dụng.
Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu từ bạn để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi thực hiện yêu cầu; điều này là để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ và giữ an toàn.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, ngoài các mục đích được chỉ định trong thông báo này hoặc khi có yêu cầu pháp lý. TIMEBUCKS sử dụng NHÀ XỬ LÝ BÊN THỨ BA để cung cấp các dịch vụ và chức năng kinh doanh dưới đây; tuy nhiên, tất cả các bộ xử lý thay mặt chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn theo hướng dẫn từ chúng tôi và tuân thủ đầy đủ thông báo bảo mật này, luật bảo vệ dữ liệu và bất kỳ biện pháp bảo mật và bảo mật thích hợp nào khác.

Thanh toán bù trừ Úc

Cung cấp một cơ sở thanh toán bù trừ cho thanh toán của người dùng Timebucks. Họ đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi tuân thủ GDPR. Họ có quyền truy cập vào tài khoản email của bạn để xử lý thanh toán và đôi khi có thể cần xác minh danh tính của bạn, cũng như Timebucks.

Các biện pháp bảo vệ

TIMEBUCKS thực hiện nghiêm túc quyền riêng tư của bạn và thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phòng ngừa để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ bạn và thông tin của bạn khỏi sự truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép và có một số biện pháp bảo mật tại chỗ, bao gồm nhưng không giới hạn ở - SSL, TLS, mã hóa, giả danh, truy cập hạn chế, xác thực CNTT, tường lửa, chống vi-rút / phần mềm độc hại.

Chuyển ra ngoài EU

TIMEBUCKS sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ ( hoặc một phần của chúng ) có thể được lưu trữ / lưu trữ ở các quốc gia ngoài EU, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể chuyển bất kỳ thông tin nào do bạn gửi qua trang web bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA") cho các mục đích dưới đây: - tức là lưu trữ trang web, máy chủ email, cơ sở dữ liệu tiếp thị, tiếp thị khảo sát, cài đặt ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác có sẵn trên trang web Timebucks.

Do đó, khi bạn TIMEBUCKS, thông tin cá nhân bạn gửi có thể được lưu trữ trên các máy chủ được lưu trữ ở các quốc gia ngoài EU. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng các nhà cung cấp đó sử dụng mức bảo vệ cần thiết cho thông tin của bạn và tuân thủ các thỏa thuận và biện pháp nghiêm ngặt được quy định theo tiêu chuẩn toàn cầu theo GDPR để bảo vệ dữ liệu của bạn và tuân thủ dữ liệu có liên quan luật bảo vệ dữ liệu.

Hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu của bạn

Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của mình cho TIMEBUCKS, tuy nhiên, vì thông tin này là bắt buộc để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi / cung cấp sản phẩm / lợi ích hợp pháp của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp một số / tất cả các dịch vụ của chúng tôi mà không có nó.

Quyền lợi hợp pháp

Như đã lưu ý trong phần 'Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn' trong thông báo này, đôi khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cơ sở pháp lý của lợi ích hợp pháp. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thực hiện Đánh giá lợi ích hợp pháp (LIA) kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi đã cân nhắc lợi ích của bạn và mọi rủi ro đặt ra cho bạn so với lợi ích của chúng tôi; đảm bảo rằng chúng tương xứng và phù hợp.

Chúng tôi sử dụng cơ sở pháp lý của lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu của bạn để hoàn thành các cuộc khảo sát hoặc các thỏa thuận tiếp thị có trả tiền khác mà bạn, người dùng đang chọn tham gia thông qua trang web của chúng tôi, để xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp] và đã xác định rằng lợi ích của chúng tôi là phù hợp với bạn như bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn bao lâu

TIMEBUCKS chỉ lưu giữ thông tin cá nhân miễn là cần thiết và chúng tôi có chính sách kiểm tra và lưu giữ nghiêm ngặt để đáp ứng các nghĩa vụ này. Chúng tôi được yêu cầu theo luật thuế của Vương quốc Anh để giữ dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn (tên, địa chỉ, chi tiết liên hệ ) trong tối thiểu 6 năm sau thời gian đó sẽ bị hủy.
Trường hợp bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin chi tiết của bạn để tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi nếu không và / hoặc rút lại sự đồng ý của bạn.

Dữ liệu danh mục đặc biệt

Do các sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp điều trị mà chúng tôi cung cấp, TIMEBUCKS đôi khi cần xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm ( được gọi là dữ liệu danh mục đặc biệt ) về bạn, để xác minh và xác thực một số hoạt động đã xảy ra với nhà cung cấp của chúng tôi và thông qua trang web của chúng tôi. Khi chúng tôi thu thập thông tin đó, chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu và xử lý mức tối thiểu cần thiết cho mục đích đã chỉ định và xác định cơ sở pháp lý tuân thủ để thực hiện.
Trường hợp chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu danh mục đặc biệt, chúng tôi sẽ có được sự đồng ý rõ ràng của bạn thông qua chữ ký. Bạn có thể sửa đổi hoặc rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức, trừ khi có lý do hợp pháp hoặc hợp pháp cho việc không làm như vậy.

CHẤP THUẬN CHĂM SÓC VÀ HỘ TRỢ

Đôi khi, TIMEBUCKS muốn liên hệ với bạn với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng chi tiết liên hệ của bạn cho mục đích này, bạn có quyền sửa đổi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các tùy chọn từ chối / hủy đăng ký hoặc liên hệ trực tiếp với TIMEBUCKS .
Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn với các ưu đãi và tiếp thị nêu trên, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn qua email

CHẤP THUẬN KHIẾU NẠI NHANH CHÓNG

TIMEBUCKS Khiếu nại chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân thủ thông báo bảo mật này và theo luật bảo vệ dữ liệu có liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Thông báo cookie

Một 'Cookie' là một mảnh nhỏ của dữ liệu được gửi từ một trang web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng bởi trình duyệt web của người dùng khi người dùng đang duyệt. Khi bạn truy cập trang web sử dụng cookie lần đầu tiên, cookie sẽ được tải xuống máy tính / thiết bị di động của bạn để lần sau bạn truy cập trang web đó, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ thông tin hữu ích như các mục được thêm vào giỏ hàng, các trang đã truy cập hoặc đăng nhập tùy chọn.
Cookie được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn và trang web của chúng tôi dựa vào cookie để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cũng như các tính năng và dịch vụ hoạt động chính xác.
Hầu hết các trình duyệt web cho phép một số điều khiển hạn chế hoặc chặn cookie thông qua cài đặt trình duyệt, tuy nhiên nếu bạn tắt cookie, bạn có thể thấy điều này ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số phần của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cookie, hãy truy cập https://www.aboutcookies.org .

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web quan tâm khác. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được thu thập có thể được chuyển và chia sẻ trong trường hợp bán TimeBucks.com

Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo các cách sau:
- Bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trên trang web, hãy tìm hộp mà bạn có thể nhấp để cho biết rằng bạn không muốn bất kỳ ai sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp khi có sẵn một hộp như vậy
- Nếu bạn có trước đây đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi tại support@TimeBucks.com
- Thành viên có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ bằng cách nhấp vào Hồ sơ / Tùy chọn của tôi trong góc trên bên phải của mỗi trang.
- Người đăng ký có thể hủy đăng ký bằng cách viết thư cho support@TimeBucks.com. Khi bạn đã thiết lập tài khoản thành viên với chúng tôi, bạn có thể từ chối nhận thư quảng cáo trong tương lai bằng cách nhấp vào Hồ sơ / Tùy chọn của tôi và thay đổi cài đặt của bạn.
- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.
- Bạn có thể yêu cầu chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Nếu bạn muốn có một bản sao thông tin lưu trên bạn, vui lòng viết thư cho support@TimeBucks.com.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được tìm thấy là không chính xác.
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@TimeBucks.com.
Tại TimeBucks.com, quyền riêng tư của khách truy cập là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được TimeBucks.com nhận và thu thập và cách sử dụng.

Lịch sữ sữ dụng

Giống như nhiều trang web khác, TimeBucks.com sử dụng tệp nhật ký. Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày / giờ, trang giới thiệu / thoát và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web, và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Cookies và Web Beacons

TimeBucks.com sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng trên trang nào người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang Web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ .

DoubleClick DART Cookie

:: Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên TimeBucks.com.
:: Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phát quảng cáo cho người dùng dựa trên lượt truy cập của họ vào TimeBucks.com và các trang web khác trên Internet.
:: Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của quảng cáo và mạng nội dung Google tại URL http://www.google.com/privacy_ads.html sau đây

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web trên trang web của chúng tôi.
Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ cho các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên TimeBucks.com gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.
TimeBucks.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thông tin chi tiết hơn về thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn về cách từ chối một số thực tiễn nhất định. Chính sách bảo mật của TimeBucks.com không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.
Trang web này sử dụng plugin web Pollfish. Pollfish là một nền tảng khảo sát trực tuyến, thông qua đó, bất kỳ ai cũng có thể tiến hành khảo sát. Pollfish hợp tác với Nhà phát triển ứng dụng cho chủ sở hữu điện thoại thông minh và trang web để có quyền truy cập cho người dùng các ứng dụng / trang web đó và giải quyết các câu hỏi khảo sát cho họ. Trang web này sử dụng và cho phép cookie Pollfish. Khi người dùng kết nối với trang web này, Pollfish sẽ phát hiện xem người dùng có đủ điều kiện để khảo sát hay không. Dữ liệu được thu thập bởi Pollfish sẽ được liên kết với câu trả lời của bạn cho bảng câu hỏi bất cứ khi nào Pollfish gửi câu hỏi như vậy cho người dùng đủ điều kiện. Để biết danh sách đầy đủ dữ liệu mà Pollfish nhận được thông qua trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản của người trả lời Pollfish tại https://www.pollfish.com/terms/respondent. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận tài liệu chính sách bảo mật này và bạn đồng ý với việc đặt cookie Pollfish trong hệ thống của bạn và xử lý bởi Pollfish của dữ liệu nói trên. Hơn nữa, bạn được thông báo rằng bạn có thể vô hiệu hóa hoạt động của Pollfish bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng phần chọn không tham gia Pollfish, có sẵn trên trang web của Pollfish hoặc bằng cách vô hiệu hóa cookie của bên thứ ba, từ các cài đặt của trình duyệt. Một lần nữa chúng tôi mời bạn kiểm tra các điều khoản sử dụng của người trả lời Pollfish, nếu bạn muốn có cái nhìn chi tiết hơn về cách thức hoạt động của Pollfish. bạn được thông báo rằng bạn có thể vô hiệu hóa hoạt động của Pollfish bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng phần chọn không tham gia Pollfish, có sẵn trên trang web của Pollfish hoặc bằng cách vô hiệu hóa cookie của bên thứ ba, từ các cài đặt của trình duyệt. Một lần nữa chúng tôi mời bạn kiểm tra các điều khoản sử dụng của người trả lời Pollfish, nếu bạn muốn có cái nhìn chi tiết hơn về cách thức hoạt động của Pollfish. bạn được thông báo rằng bạn có thể vô hiệu hóa hoạt động của Pollfish bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng phần chọn không tham gia Pollfish, có sẵn trên trang web của Pollfish hoặc bằng cách vô hiệu hóa cookie của bên thứ ba, từ các cài đặt của trình duyệt. Một lần nữa chúng tôi mời bạn kiểm tra các điều khoản sử dụng của người trả lời Pollfish, nếu bạn muốn có cái nhìn chi tiết hơn về cách thức hoạt động của Pollfish.
APPLE, GOOGLE VÀ AMAZON KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ TÀI TRỢ NÀO ĐƯỢC LIÊN QUAN KHÔNG CÓ SẢN PHẨM APPLE ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ VẬY.
call

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản